Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Beste Klant,

Op welke wijze gaan wij om met uw gegevens? 
Vanaf 2018 zijn wij verplicht u daar over te informeren. Mocht u ondanks onze uitleg nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

IP-adres en e-mailadres
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres maar niet uw e-mailadres. Indien u berichten achterlaat op onze website, dan bewaren we uw e-mailadres. Ook als u ons een e-mailadres doorgeeft, word dit bewaard.

Bestellingen en gegevens verwerking
Voor het verwerken van uw bestelling hebben we te allen tijde de navolgende gegevens nodig die we dan ook gebruiken en verwerken:

 1. Bedrijfsnaam
 2. e-mailadres
 3. telefoonnummer
 4. factuuradres en afleveradres
 5. KVK & BTW

Bij het bestellen van een product van op onze website verwerken wij dus de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • (betalingsgegevens van de bestelling)
 • inloggegevens
 • IP-adres

Inzicht 

Vanuit de wet zijn wij verplicht u te allen tijde de mogelijkheid te geven om uw gegevens in te zien. We kunnen op u verzoek zaken aanpassen, echter zijn wij daarbij wel gehouden aan het feit dat wij belangrijke gegevens moeten aanhouden. We volgen hierbij de wettelijke voorschriften en de bewaartermijn. Na deze bewaartermijn kunnen we altijd de gegevens aanpassen en/of verwijderen.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is, afhankelijk van de reden waarom wij deze hebben verzameld en het doel waarvoor we ze gebruiken. Zo kunnen de gegevens onder andere worden verzameld en gebruikt om aan de eisen van wet- of regelgeving of boekhoudkundige of verslaggevingsvereisten te voldoen.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw bedrijf gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Wie maakt nog meer gebruik van de gegevens?

Binnen onze onderneming maken we gebruik van (externe) partijen. Hierbij moet u denken aan: softwareleveranciers, betalingsverwerkers, vervoerders. Alleen deze partijen kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de bestelling:

 • De leverancier van de gekozen betalingsmogelijkheid
 • Financiële softwarepakket
 • Vervoerders

Bovenstaande bedrijven en partijen werken volgens de AVG verplichtingen.

Koppelingen met andere websites 

Tijdens een bezoek aan onze website kunt u doorklikken naar websites van derden. Voor die websites kunnen aparte privacyverklaring gelden; in die gevallen is deze privacyverklaring niet van toepassing.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

PureHam

info@pureham.nl